Spsu-net

Forside – SPS

Specialpædagogisk støtte (SPS). SPS skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse.

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen har ansvaret for specialpædagogisk støtte på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, forberedende grunduddannelse, ungdomsuddannelser, …

Elever og studerende, som har en funktionsnedsættelse, skal kunne uddanne sig på lige fod med andre elever og studerende.

SPUnet støtte – Frieskoleradmin.dk

SPUnet støtte – Frieskoleradmin.dk

http://spsu-net.spsu.dk. Støtte hjælpemidler og praktisk medhjælp; Praktisk støtte fx. diabetes 1; PC hjælp. Søg efter: Kontakt frieskoleradmin.dk på …

Adm Link – Nordvestsjællands HF og VUC Linksside

Adm Link – Nordvestsjællands HF og VUC Linksside

Administrationsbooking · SPSU-Net · Vidar ; Aqoola · SU – offentlige sider · Virk.dk (elektronisk post) ; Arbejdsministeriet · SU – internt net · Web BOSS ; Canvas …

bejde om iværksættelse af specialpædagogisk støtte i …

Screeningsmaterialet og vejledning i anvendelse heraf findes på SPSU-net. Vedr. private gymnasier og hf m.v.. Se kapitel 4 for nærmere vejledning. Rådgivning om …

Specialundervisning – FFD – folkehøjskolers forening

Specialundervisning – FFD

… på frie kostskoler kan finde uddybende oplysninger om administration af SPS på spsu-net.spsu.dk, herunder hvordan der søges om tilskud.

Ifølge lov om folkehøjskoler kan der gives tilskud til specialundervisning. Med tilskudsbekendtgørelsen er følgende gældende.

Tjek regningen fra MV-Nordic! – Friskolerne

Tjek regningen fra MV-Nordic!

Hvis skolen har indkøbt materiale fra MV-Nordic, bør man derfor gå ind på SPSU-net og læse nyheden om fejlen. Nyheden kan læses

STUK’s center for Specialpædagogisk Støtte gør opmærksom på, at der er konstateret fejl i fakturaer fra MV-Nordic.

Forsøgs og udviklingsmidler – Efterskolerne

se mere? Spsu-net (til administratorer); http://spsu-net.spsu.dk; Brugernavn: spsu1026; Adgangskode: s1026. Spsu.dk (til forældre og elever); www.spsu.dk.

Keywords: spsu-net, spsu net, spsu net spsu dk